Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 28, 2020

Tony har dragit off grid och plockar bär norröver, Peter bygger på olika konstruktioner och härligheter i sin trädgård. Båda har varit på härliga trädgårdsreseupplevelser och mycket är superhärligt.

Vi snackar om diverse bär och bär-ettar om att hälsa på Tommy Ahnby och Anette (på Boäng) Nilsson

Trevlig lyssning!