Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 23, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges Legolas och Gimli tar sig an vårbruket. Hur gör man? Vad gör man? När gör man det? Några av dessa frågor får svar. Vi får även höra en extra lång pluggrunda samt en sensationellt tidig LatinTävling. Detta och mycket mer i avsnitt 14.    Festlig lyssning!