Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 7, 2019

Specialavsnitt - lyssningsgodis till helgen.

Maggan och Peter försöker omfatta denna ljuvliga trädgård genom att vandra genom i den och beskriva efter bästa förmåga, och för att verkligen pigga upp stämningen får podden besök av Sara Hagerstam och Margareta Jaderlind och med hjälp av detta 4-partssamtal ger nu den fulla bilden av hur Villa San Micheles trädgård känns och upplevs...