Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård

Aug 9, 2022

Vi välttrar oss i sensommaren, babblar om skörd och grejer som borde göras. Tänker på JAS och beskärning lite och berättar hinkevis med orelaterade historier. Välkomna!


Aug 3, 2022

Vi flyter mellan ditt och datt- Tiden är en faktor. Taggborren är en grönsak. Typ så, härligt!!

Välkomna!


Jul 26, 2022

Vi snackar slänt. Ibland lutar det och det kan ju naturligtvis både vara av godo och ondo..  Vi vrider på dessa och andra begrepp..  Välkomna!


Jul 20, 2022

Ohoy.. här kommer en rikgit rackare till pod. Mitt i livet..  Nu kör vi!


Jul 12, 2022

Ohoy. Sveriges mesta trädgårdspodd rullar vidare. Blandade framgångar och katastrofer i detta avsnitt. Dessutom lite tävling och övriga härligheter. Välkomna!!!