Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 24, 2020

Peter och Tony lägesuppdaterar, trädgårdsbabblar och drömmer lite samt snackar om Saffran och Crocusen den kommer ifrån. Det blir även lite annat smått och gott, ett typiskt Blommar det? avsnitt helt enkelt.   Trevlig lyssning!