Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 6, 2021

Det är full fart på sådderna och trädgårdsarbetet. Tony har gjort comeback på odlingen, Peter B har byggt en pergola av armeringsjärn och REX cyklar och dammar grävs.

Tony spontanpåhittar en tävling och Gjordnära sponsrar avsnittet, kan det bli bättre?    Välkomna till Blommar det?!