Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 1, 2021

Vi snackar om perenner och om att föröka dem på allsköns vis. Samtidigt vältrar vi oss i samtiden såklart och både njuter och skräms av allt som pågår. Håll till godo och trevlig lyssning!