Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 10, 2021

Vi möter Therese och Erik Persson som just blivit med trädgård och hus och talar om nuläget och hur man skall gripa sig an dylikt projekt. Tony berättar lite härligheter om hur hans trädgård tedde sig när de flyttade in och vi funderar på hur man utvecklas som trädgårdsmänniska. Trevlig lyssning!