Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 17, 2021

Vi snackar om staket och grindar och Tony drömmer om att skapa en egyptisk entre, Peter skryter om olika grindar av trä han byggt och Tony har haft beskärningselever som skurit i hans magnolior. 

Allt är helt enkelt toppen

Trevlig lyssning!