Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 24, 2021

Vi snackar om Bartolomeusdagen eller rättare sagt vad det är tänkt att man enligt traditionen skall skörda på Bartolomeusdagen och det är ju som ni alla vet Malört och Humle. Så Peter berättar om olika farbröders Besk-recept och Tony bjuder på underbara öl och Humle grejer. Allt härligt helt enkelt!