Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Oct 12, 2021

Vi snackar om invintring, vinterförvaring, nån slags lång lägesrapport och kom ihåglapp till oss alla att ta in de fina grejerna och skydda oss mot frosten, för den är nära nu.. och sen kanske den håller sig undan igen, allt beror p åvar du bor såklart..

Håll till godo kära vänner!