Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 3, 2021

Ett riktigt spretigt men härligt avsnitt där vi snackar om miljö, bilar, konst, vinterförvaring av fiskarna och invintring av dammen. Planer smids, drömmar dröms och mycket är som vanligt också.