Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 9, 2021

Vi snackar vitlök. Tony berättar alla do's and don'ts. Vi tar reda på ursprung och metoder att odla. Sen gör Maggan Ek entre och vi talar lite om grejer man kan ta in, vinterfönsterpynt och spånar kring härliga ting att vinterpryda huset med (är det för tidigt för julgrejer, olika åsikter bryts) 

Och avslutningsvis lite vinmakarsnack.

Ett matigt avsnitt helt enkelt. Skepp ohoj och håll till godo!