Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 17, 2021

Peter har haft en otrolig vecka som tryfferas av otur med matlagning, batteri och sladdar. Tony har haft det ganska bra, bygger om sitt hus och foten är bättre. 

Vissa saker blommar men inte så många..

Och hur skall vi gripa oss ann sommarblommorna?? Skall vi lära oss att färgkoordinera tro??

Detta blir ett märkligt, lite kort (av skäl no kommer förstå) avsnitt. 

Eventuellt trevlig lyssning!