Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 8, 2021

Vi gästas av Nina (ninas_potager på insta) och snackar främst om chilisar (hon är redan på gång) samt vintertomater. Det blir en bergodalbana i odling, kom och häng med, superkul och mycket matnyttigt.

Trevlig lyssning!!!