Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 15, 2021

Vi snackar om grönyteskötsel och validering, 2takts och 4taksmotorer, ergonomi och astronimi.

Blommar det?   Sådär..   Men det blev ändå ett gött avsnitt.