Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 1, 2022

Tony hr fått en fråga kring hur man kan ta sig an ett hektar p åett 25 års arende. Vi spånar kring hur detta skulle kunna gå till. Dessutom har det varit storm och såddstämning är du titt som tätt såhär års...  Hurra.. Blommar det??   Yepp