Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 9, 2022

Vi gästas av den trollbindande samlaren Helen Rundgren som berättar om sitt pionliv och behovet att ha alla arter man kan få.

Det blir en vindlande resa så håll i hatten!