Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 12, 2022

André har släppt en ny gryyym bok, Handbok för en gammal trädgård. Vi snackar om den, och om gamla trädgårdar, och hus. Det blir en vandring i hur man kan förhålla sig till det gamla. HURRA! och gooooo stämning