Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård

Feb 24, 2021

Vi snackar om härliga tider, framtidsdrömmar och vintersådd. Stämning härlig och solen lyser. Våren hägrar och vi smider lite planer.  

Håll i hatten och trevlig lyssning!


Feb 16, 2021

Vi gästas av Daniel Sjöstrand från GjordNära som berättar rackans mycket om tunnelväxthus, om Gjordnäras tillkomst om hur man bäst käkar solmogna tomater i februari och en hel rad andra härliga ting. 

Håll i hatten vänner och bekanta för men blir mycket sugen på vår och odling när man lyssnar på detta...


Feb 10, 2021

Vi längtar efter våren och smider tomatplaner, babblar sorter och laddar upp i största allmänhet. Har det härligt helt enkelt. 

Trevlig lyssning!


Feb 2, 2021

Blommar det? gästas denna vecka av trädgårdsingengörs-studenten Emma Sjölin som berättar om sitt liv på Alnarp, ger oss lägesrapport och berättar olika mustiga historier om pelargonsticklingar och växthus i bardomen. Vi snabbesöker också test.site.steninge och Patrik Bengtsson som berättar om...