Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 9, 2022

Vi välttrar oss i sensommaren, babblar om skörd och grejer som borde göras. Tänker på JAS och beskärning lite och berättar hinkevis med orelaterade historier. Välkomna!