Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 6, 2022

Vi gästas av Karina Brozinic och snackar om den stora planteringsveckan i synnerhet och höstplantering i allmänhet. Det blir göddeligöddans. Välkomna!