Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 1, 2022

Tony fyller 45 och det är härliga tider. Vi pratar om grejer som vi inte har i våra trädgårdar och spinner kring grejer vi inte älskar och gillar. Blommar det?? Självklart!