Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 29, 2022

Tony är på resa och det blir både lite härligt resmys och lite deppigt resångest i ett. Hur skall man leva och finnas till i denna märkliga värld tro??  Ja, sånt löser vi inte i detta avsnitt, men lyssna ändå!

Välkomna!