Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 24, 2023

Tony har varit på webinarie och lärt sig odla äpple på ett nytt sätt. Fredrik Björklund från Sörmlands äpple har lärt Tony otroliga saker som vi alla får ta del av på sitt sätt såhär i nästa led. Spetsa öronen, nu blir det finfrukt.. 

Välkomna!