Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 30, 2023

Det är tort på sina ställen och i oroar oss lite över vatten, snack om torv och världen. Hur bör man vattna rabatten. Den typen av oro samt härligheter och glädjeämnen med traktorfräsar, automatisk solcellsbevattning och långblommande härligheter. Blommar det? - Jajjamensan!