Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 13, 2023

Det blommar som aldrig förr men det är också tort. Våra hjältar är lite semislagna dels av livets tuffhet (syrebrist) och dels av livets tuffhet (sömnbrist). Tuna in och ladda upp med oss då detta 249onde avsnitt må va lite sömningt men ändå rimligt.

Välkomna!