Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 5, 2023

Det är höst och vi är lite lagom utmattade av blandade övriga grejer, men vi tar oss an invasiva varelser och arter i detta avsnitt med lite blandad framgång och ja, det blommar trots allt. Väkomna!