Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Sep 29, 2023

Blommar dets utsända Maggan Ek och Peter B besöker Carolin Lindqvist och Mattis Lindau för att få veta allt om trädgård och snickeri, kålgård och kålmila, tomat och taktäckning mm. Det blir ett härligt hemma hos så spänn fast er för nu puttrar vi ut på landet.

Välkomna till ett gott specialavsnitt!