Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 2, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges Katniss och Peeta, snackar om att visa sin trädgård för främlingar. Sen blir det glatt gästspel av den ljuvliga Klara Hansson (Modellodlingen på Insta) som driver ett projekt på Angereds gård där det skall göras prima grönsaker till närbelägna skolor - odlingstips i stor skala således.  Trevlig lyssning!!