Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jul 23, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges Snoopy & Woodstock, snackar kompost. Tony läxar upp Peter som vill slänga avfall, vad är skillnaden på varm och kall, grönt eller brunt material.. Denna typ av grejer babblar vi om... Trevlig lyssning!!!