Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Oct 8, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges svar på John and Yoko, snackar om hur plötsligt frosten drog in och framförallt om agroforestry. Många skulle beskriva stämningen som god. Lyssna själv och avgör.