Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Oct 16, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges svar på Toad och Prinsessan Peach, snackar anemoner i aldrig tidigare skådad utsträckning. Det blir lite kompostbabbel och höststress också, ett klassiskt Blommar det? avsnitt helt enkelt.. Trevlig lyssning