Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Oct 22, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, TrädgårdsSveriges Marty McFly och Doc Emmett Brown, vänder på begreppen i trädgården. Avsnittet går mest ut på att Tony förhör Peter på mängder av olika begrepp och grejer som har med trädgården att göra. För grund och djup dykning med viss begreppsförvirring.

Stämning god..  Peter smått virrig..  Typ så..    Trevlig lyssning!