Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 17, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges svar på Mia Skäringer och Klara Zimmergren, griper sig an julmaten. Lyssnare har skickat in recept och tips och det vänds och vrids på julbordet ur ett vegetarisk och odlarperspektiv. Snart e det jul och det blir ju supertrevligt.. Håll i hatten och trevlig lyssning.