Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Dec 31, 2019

Tony Johanson och Peter Bengtsson, Trädgårdssveriges svar på Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg, snackar nytt år, berättar om hur de skulle planterat 6 pallkragar, ger nyårslöften och får besök av den otroliga Josefin Johansson i Vart är det påväg?.    Helt enkelt ett perfekt nyårsdagsavsnitt. Skål, gott nytt år och hjärtligt välkomna!!