Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 17, 2020

Vi gästas av Elin Debora (trädgårdsdesigner, projektledare och utbildare) och snackar älsklingsperenner och rabatt-komposition bland annat. Stämningen är god och humöret på topp. Ett gött avsnitt helt enkelt.