Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 4, 2020

Tony J och Peter B talar om sina trädgårdskaos. Det växer nämligen rysligt mycket i trädgårdarna just i detta nu, man kan säga att det växer oss lite över huvudet och vi försöker bena i hur man kan ta sig an detta. Stämningen god, men lite förfärad över detta växande.   

Trevlig lyssning!!