Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Aug 12, 2020

Tony Johansson och Peter Bengtsson drömmer fritt. Om de inte skulle bo där de bor och ha den trädgård de har, hur skulle det då se ut?.   Ett slags avsnitt kring vad som inspirerar oss mest just nu skulle man kunna säga. Bifogar naturligtvis en lägesrapport. 

Trevlig lyssning.