Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Apr 3, 2019

Tony J och Peter B - trädgårdssveriges David Bowie och Iggy Pop snackar om trädgårdens väggar - häckarna.

Smider också planer för sin Tetris Trädgård som rysligt snart skall ha premiär på Vår trädgård Göteborg på Åbymässan - redan på fredag faktiskt. 

Stämning god, humöret på topp.

Trevlig lyssning!