Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård

Jul 28, 2020

Tony har dragit off grid och plockar bär norröver, Peter bygger på olika konstruktioner och härligheter i sin trädgård. Båda har varit på härliga trädgårdsreseupplevelser och mycket är superhärligt.

Vi snackar om diverse bär och bär-ettar om att hälsa på Tommy Ahnby och Anette (på Boäng)...


Jul 21, 2020

Tony J och Peter B har huggt, klippt och sågat i sina trädgårdar. Nu är det JAS och lämplig tid för dylikt beteende och det är tur det då mycket behöver huggas och skäras. Peter får lägga sig lite på psykologdivanen och prata om svårigheten att kapa träd, Tony berättar om sitt brottar pil staket som...


Jul 14, 2020

Tony J och Peter B talar sig vidare genom årstiderna. Idag lite som kalvar på grönbete med ambitionen att snacka skörd men möjligen blir det mer av en lägesrapport som ibland når det tänkta ämnet. Kom och följ med, lyssna och njut ty det är trevligt och blommigt. Festlig lyssning!!!


Jul 7, 2020

Blommar det gästas återigen av vår favorit Hannu Sarenström och vi snackar om högsommarens växter och om Hannus blommande trädgårdsdrömmar, en utställning som just nu pågår för fullt på Norrvikens trädgårdar. Stämningen mycket god och allt härligt.

Trevlig lyssning!!!