Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jan 10, 2023

Tony har varit på studiebesök och kollat in boende i växthus.

Vi snackar växtföljd och smider planer för 8 odlingskvarter, allt för att ge Peter struktur i årets odling. 

Välkomna och HURRA!