Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 14, 2023

Tony har byggt entre på Vår Trädgård i Malmö.
Vi snackar om det såklart och om att dränera hus, vad som är på gång, ett såproblem Peter ramlat över och andra härliga ting. Välkomna!