Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 2, 2023

Vi pratar om grönsaksjordar, ris och grenar samt lerblandning. Det blir ett litet lökäventyr och en ny och en gammal grej blommar. Välkomna!