Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


May 23, 2023

Läskiga larver har invaderat komposten, det regnar till allas glädje och fantastiska frön har anlänt från Tyskland. Det pågår för övrigt i varje hörn och allt är nu hela tiden, vi gör vårt bästa för att hänga med. Blommar det?  Jajjamen!