Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Nov 5, 2019

Tony Johansson och Peter Bengtsson, trädgårdssveriges svar på Simon&Garfunkel, snackar om trädgårdsmässan i Johannesburg. Tony är nämligen på storståtligt besök och undersöker trädgårdssvängen i SydAfrika. Både trädgårdsmässan och botaniska trädgården betas av. Allt e härligt men lite annorlunda. 

Trevlig lyssning.