Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Feb 4, 2020

Tony J och Peter B, trädgårdssveriges svar på Sten och Stanley, snackar trädgård och i detta fall ympade tomater. Det blir ett härligt avsnitt med våren i sikte om än lite snö i Egypten hos mr T..  Välkomna!!