Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Mar 31, 2020

Dagens avsnittet besöks av den otroliga Sara Bäckmo och vi snackar trädgård, maskkompost, sådd, struktur, barndom och att hålla på med många och stora odlingar.

Sara B, Peter B och Tony J snackar om allt som är härligt i rabatten och peaken är kanske när dyngmaskarna och blomflugorna presenteras.

Det blir piggt och glatt så håll i hatten för visst blommar det!