Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 16, 2020

Fru Magda, vår gamla kompis från Trädgårdskampen, driver ett ekologiskt krav månskensjordbruk norröver och vi snackar om hur man odlar storskaligt, hur underbart kål är, hur man rensar 300 meter morotsrad mm. Ett fantastiskt avsnitt för den som vill skala upp och den som vill veta vad cylinderindex är för något. 

Håll i hatten och trevlig lyssning.