Preview Mode Links will not work in preview mode

Blommar det? en pod om trädgård


Jun 23, 2020

Tony Johansson och Peter Bengtsson är mitt i den underbaraste av trädgårdstider. En smula utslitna men ändå glada. Pratar om horisontella och vertikala linjer i trädgården. Hoppas ni diggar!  Trevlig lyssning!